۱۴۰۳ جمعه ۱ تير
درباره مرکز
  نگرش علمی به امر تغذیه و بخصوص تغذیه دانشجوئی یکی از شاخصهای مهم بوده که مسلما ًنتایج قابل توجهی را در بر خواهد داشت و این امر موثر نخواهد شد مگر با بررسی های مستمر و جدی و رفع مشکلات موجود و تصحیح نگرشها و توجه بیش از پیش به بازنگری روشهای مرسوم در استفاده بهینه از امکاناتی که از سوی وزارتخانه دولتی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت .
Powered by DorsaPortal