۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
درباره مرکز
  نگرش علمي به امر تغذيه و بخصوص تغذيه دانشجوئي يكي از شاخصهاي مهم بوده كه مسلما ًنتايج قابل توجهي را در بر خواهد داشت و اين امر موثر نخواهد شد مگر با بررسي هاي مستمر و جدي و رفع مشكلات موجود و تصحيح نگرشها و توجه بيش از پيش به بازنگري روشهاي مرسوم در استفاده بهينه از امكاناتي كه از سوي وزارتخانه دولتي در اختيار دانشجويان قرار خواهد گرفت .
Powered by DorsaPortal