۱۴۰۲ شنبه ۲۰ خرداد

مدیریت و کارکنان فعلی اداره تغذیه

  • رئیس اداره تغذیه

 

مجتبی شاکریان

 

  • کارشناس  ارشد صنایع غذایی

 

 هلیا خاجوی

 

  • ناظر رستوران آزاد یاس 1

 

 
حبیب نصری

 

  • ناظر رستوران آزاد یاس 2
 
 
رسول مرادی
 
  • ناظرین سلف دانشجوئی اختران بی نشان(روز)

 

 غلام عباس گشول

 

علی شاه نظری

  

  •  ناظر سلف دانشجوئی اختران بی نشان(شب)